Erasmus +

     Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene in domeniul educatiei, formarii profesionale, tineretului si sportului. Acesta va intregra sapte dintre programele europene de finantare actuale: Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Tineret in Actiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink si programul pentru cooperare cu tarile industrializate.

     Programul a demarat in anul 2014, va fi operational pana in anul 2020 si face parte din cadrul multi-anual de finantare a Uniunii Europene. Aprobarea oficiala a Regulamentului privitor la Erasmus+ este asteptata la sfarsitul anului 2013, in urma finalizarii negocierilor intre Parlamentul European si  Consiliu

     În cadrul programului Erasmus+ persoanele nu pot candida pe cont propriu, ci numai ca parte a unei instituţii/organizaţii eligibile. De aceea este foarte important să identificaţi, împreună cu organizaţia/instituţia unde sunteţi activi sau cu care sunteţi în contact, ce oportunităţi de învăţare vă oferă Erasmus+. Grupurile de tineri pot candida în cadrul proiectelor de tineret (mobilităţi ale tinerilor şi lucrătorilor de tineret) numai sub umbrela unei organizaţii sau instituţii implicate în lucrul cu tinerii. Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi de învăţare pentru tineri şi adulţi, în toate sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar, formare profesională şi tineret.     afla mai multe...